new siven fabric for ski wear

Сивен България започна тестване на нови водонепроницаеми материи

Сивен България започна работа по изследването на нови водонепроницаеми материи, предназначени за ушиването на ски якета и панталони за новия сезон. Платовете ще са с допълнителна защита, която не позволява пропускането на вода.

Production capacity SIVEN

Сивен България увеличи производствения си капацитет

Сивен България увеличи производствения си капацитет с нови машини в техническия си парк. С гордост ви съобщаваме, че вече можем да предложим на нашите клиенти нови модели на облекла с пух. Също така разширихме и разнообразието от видове чорапи- за ориентиране, за футбол, за ски и други. Те вече са с безшевно затваряне на пръстите, подсилена зона от чорапа (пета и пръсти) против износване, 3D ефект върху избрана част от чорапа за постигане на по- голям релеф.

Siven_ARDF-main-photo

Сивен България стана спонсор на Световното първенство по АРДФ през септември 2016

От 03 Септември- 09 Септември, 2016 година в Албена, България бе проведено Световното първенство по АРДФ. Събитието бе от световен мащаб. На него Сивен България имаше честта да бъде основен спонсор. На първенството от страна на „Българската федерация на радиолюбителите” (БФРА) бяха поканени гости от всички краища на света и редица доказани международни състезатели.

BulgariaandEU_Flag

Сивен България ООД сключи Договор за безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“

На 20.06.2016 г. „Сивен България“ ООД сключи Договор BG16RFOP002-2.001-0574-СО1 за безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“, Приоритетна ос 2: „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП.
Наименование на проекта: „Инвестиции в ново оборудване за устойчив растеж на „Сивен България“ ООД
Срокът за изпълнение на Договора е 7 месеца, като проектът стартира на 20.06.2016 г. и приключва на 12.01.2017 г.

Общата цел на проектното предложение е повишаване на конкурентните предимства на „Сивен България“ ООД, чрез реализиране на инвестиции в съвременни технологии и модернизация на оборудването, водещи до повишаване на производствения капацитет на фирмата. Специфичните проектни цели са : • Внедряване на нови технологични решения, водещи до подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес; • Намаляване на времетраенето за производството на единица продукция чрез обновление на машинния парк на фирмата; • Реализиране на инвестиции за модернизиране и обновление на производственото оборудване, като фактор за оптимизиране на фирмената производителност и повишаване на производствения капацитет; • Автоматизиране на производствените дейностите и операции в резултат на закупуване на ново технологично оборудване; • Засилване на експортния потенциал на фирмата в резултат на закупеното и пуснато в експлоатация ново производствено оборудване; • Оптимизиране на и автоматизиране на операциите в „шевен“ участък чрез закупуване и пускане в експлоатация на ново технологично оборудване; • Диверсификация на продукцията чрез внедряване на оборудване за производство на три нови продукта – чорапи за футбол, чорапи с частичен плюш и клинове за колоездене;
Общият бюджет на проекта е на стойност 452 165.00 лева., като финансовия принос на Европейския фонд за регионално развитие и националното съфинансиране е в размер на 316 515.50 лв.