На 10.04.2023 г. „Сивен България“ ООД сключи Договор № BG-RRP-3.004-1386-C01 за безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Национален план за възстановяване и устойчивост“, процедура BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“, наименование на проектно предложение „Технологична модернизация в предприятието“

На 10.04.2023 г. „Сивен България“ ООД сключи Договор № BG-RRP-3.004-1386-C01 за безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Национален план за възстановяване и устойчивост“, процедура BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“, наименование на проектно предложение „Технологична модернизация в предприятието“ Наименование на проекта: „Технологична модернизация в предприятието“ Срокът за изпълнение на Договора е 12 месеца, като проектът стартира на 10.04.2023…