SIVEN jackets project 2019

Един от успешно завършените проекти на SIVEN в началото на 2019 година, помага на служителите на планинската спасителна служба в тяхната дейност. Използваните матеряли в якето и панталона са специална разработка на технологичния отдел на SIVEN и се отличават с изключителни характеристики на водонепропускливост и парапропускливост и изключителна издръжливост.