Процесът сублимация- какво не знаем за него?

Дигиталният печат заменя традиционните методи в различни отрасли на графичната индустрия. Има няколко причини за тази промяна, но основен фактор е възможността за персонализиране на отпечатъците и гъвкавостта при избора на цветове.

Това не е различно нещо в текстилния бизнес. Традиционното екранно отпечатване се замества от цифрови решения за текстилно печатане, като сублимационен печат за по-кратки производствени цикли и отпечатъци, които изискват множество цветове и фотографски изображения. Дигиталните алтернативи са идеални за персонализиране на отпечатъци, което днес е изключително популярно.

Какво представлява сублимационният печат за боядисване?

Сублимационният печат е техника, която използва топлинно чувствителни мастила. Тези мастила се превръщат в газ под въздействието на топлина и се комбинират с 100% полиестерна среда. Тъй като мастилото става част от структурата на материала, изображенията върху тъканта не избледняват или не се спукват – дори след многократни измивания.

Ние в Сивен работим по иновативните и нови технологии като създаваме сублимирани текстилни изделия-
спортни облекла, флагове и други, за да удовлетворим всяко едно желание на нашите клиенти.